ETT SVENSKT UNDERVERK SEDAN 1764

original

Falu Rödfärg

är inte bara en husfärg, det är svensk kulturhistoria på burk. Rödfärgens historik kan spåras ända till 1500-talet och idag är den ett lika naturligt val till arkitektritade villor och offentliga byggnader som till sommartorp och sjöbodar. Trä är levande och till skillnad från plast och oljefärger lever Falu Rödfärg med sitt underlag. Den låter träet andas, vilket minskar risken för röta, och den följer träets naturliga rörelser i sol, regn, snö, värme och kyla.

Falu Rödfärg innehåller pigment från Falu gruvas mine-
ralisering. Av kopparfattig malm, som vittrat under århundraden, bildas ”rödmull”, som förutom koppar innehåller en sällsynt sammansättning av mer än tjugoen olika naturliga mineraler som exempelvis järnockra, kiselsyra och zink. Resultatet är en färg med vacker matt yta med grova kiselsyrakristaller som bryter och reflekterar ljusets strålar. I varmt kvällsljus blir Falu Rödfärgs kulör intensiv och glimrande.

De naturligt skyddande egenskaperna är en förklaring till varför Falu Rödfärg blivit Sveriges mest älskade utomhusfärg.

VAD KAN JAG MÅLA?

Falu Rödfärg är en utomhusfärg för obehandlat och ohyvlat virke av gran och för ommålning av ytor tidigare målade med Falu Rödfärg. Nya prefabricerade hus kan målas med Falu Rödfärg Original förutsatt att fasaden levereras utan grundfärg eller är grundad med slamfärg.

NÄR SKA JAG MÅLA?

Bästa resultat uppnår du om du målar när det är ”lagom” varm och ”lagom” torrt. Måla inte på en starkt solvärmd yta (färgen torkar för snabbt med risk för flagning) eller på vått trä (fuktkvoten bör vara under 18 %). Lägsta dygnstemperatur för målning är +5° C.

SÅ HÄR GÖR DU
  1. Behandla med mögelhämmande medel innan målning.

  2. Rör om färgen väl, använd rena verktyg.

  3. Måla med en Falu rödfärgspensel.

  4. Nytt och obehandlat virke grundmålas en gång med Falu Rödfärg som har förtunnats med 10–20% vatten.

  5. Vänta minst ett dygn innan du färdigmålar med en strykning oförtunnad färg. Tänk på att färgen ska arbetas in i virket i tunna skikt, måla inte för tjockt. Målas en tidigare slamfärgad yta så räcker det normalt att borsta bort löst sittande färg och smuts.

  6. Börja gärna med en stålborste och borsta sedan hela ytan med en kvast.

  7. När fasaden är ren från smuts och damm målar man en gång med oförtunnad Falu Rödfärg. Falu Rödfärg är en levande produkt och kulören kan variera lite beroende på olika pigmentbränningar. Färghinkarna är märkta med batchnummer, numret hittar man längst upp på hinken strax under locket. Byt batch vid en husknut för att undvika nyansskillnader.

Snabbfakta

Rityta 1VIT

Täckförmåga

3m2 / liter

Rityta 1 kopia 5VIT

Målningstemp

Yttertemperatur
+5c – +25c

Snabbfakta

Rityta 1 kopia 2VIT

Glans

Helmatt

Rityta 1 kopiaVIT

Torktid

Klibbfri efter 1 timme, torr efter ca 1 dygn

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel

Spädning

Verktyg

Verktyg rengöres med 

VOC 

Linolja 

Vatten

Falu Rödfärgspensel

Vatten och diskmedel 

Gränsvärde (Kat A/d):
130g/l (2010)
Produktens VOC: <130g/l 

Läs särskilda säkerhetsdatablad: Original Röd/Ljusröd Original Svart/Grå

Finns i färgerna

Röd

Ljusröd

Ljusröd utan linolja

Svart

Grå