Falu Rödfärg Knut&Foder

är baserad på gamla beprövade hantverkstraditioner kombinerade med modern produktionsteknik. Med sina tidlösa kulörer bevarar den månghundraåriga uttryck. Och med sin unika karaktär är den med och skapar ny, klassisk arkitektur.


Färgen har linjeoljefärgens egenskaper och slamfärgens vackra utseende. Till exempel bildar det färdiga färgskiktet ingen tät hinna utan låter träet på ett naturligt sätt andas vilket gör att fukt inte stängs inne och på så sätt riskerar att ge upphov till röta.

Falu Rödfärg Knut&Foder är en vattenburen dispersionsfärg baserad på linolja. Färgen ger en vackert matt yta och är främst avsedd att användas på knutar, foder och vindskivor men passar även till andra hussnickerier. De noga utvalda traditionella kulörerna i kombination med mattheten och lystern är perfekt avstämda för att på ett balanserat och naturligt sätt samspela på hus målade med Falu Rödfärg Original.

SÅ HÄR GÖR DU
  1. Nytt obehandlat eller fabriksgrundat virke borstas rent från smuts och damm.

  2. På tidigare målade ytor ska all löst sittande färg och trä, så kallad gråved, avlägsnas med skrapa eller stålborste.

  3. Borsta sedan bort allt löst sittande damm.

  4. Ytorna tvättas med lämplig typ av fasadtvätt.

  5. Vid förekomst av, eller risk för, mögelsporer är det mycket viktigt att ytorna först behandlas med ett mögelhämmande medel.

  6. Rör om färgen noggrant.

  7. På nytt obehandlat trä spädes färgen med 10% vatten för den första strykningen.

  8. Låt torka i 48 timmar. Stryk därefter 1 gång med outspädd färg.

  9. Tidigare målade ytor målas normalt en gång med outspädd färg.

  10. På hårt utsatta ytor, till exempel ytor med ett söder- eller västerläge kan man för extra lång hållbarhet med fördel stryka en extra gång efter 72 timmar.

Snabbfakta

Rityta 1VIT

Täckförmåga

6-7m2 / liter

Rityta 1 kopia 5VIT

Målningstemp

Yttertemperatur
+10c – +25c

Snabbfakta

Rityta 1 kopia 2VIT

Glans

Helmatt

Rityta 1 kopiaVIT

Torktid

Klibbfri efter 12 timmar, torr efter ca 2 dygn

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel

Spädning

Verktyg

Verktyg rengöres med 

VOC 

Linolja

Vatten

Pensel med syntetisk borst

Vatten och diskmedel

Gränsvärde (Kat A/d):
130g/l (2010)
Produktens VOC: <130g/l

Läs särskilda säkerhetsdatablad: Knut&Foder 

Finns i färgerna

Vit

Bruten vit

Ljusgrå

Svart

Gul

Grön

Blå

Röd

Ljusröd